hola(at)laiaguarro.com
T (+34) 686 295 419

About
  • Facebook
  • Instagram

ESTUDI DE RESIDUOS D’ENVASOS

Disseny i maquetació de l’estudi de fluxes de residuos d’envasos, realitzat pel Gremi de Recuperadors de Catalunya.

El llenguatge gràfic i la maquetació s’han tractat per a què siguin adequats per a un document institucional, i ajudar a una lectura fluida del document. Això s’aconsegueix a través d’una composició generosa en blancs, introduccions puntuals del color a més a més de la formalització dels gràfics que conté la memòria. Fent referència als envasos de l’estudi, s’han dissenyat uns gràfics a partir d’icones figuratives.